Trvalá udržitelnost a hotelnictví

Trvalá udržitelnost a hotelnictví

Udržitelnost, zelené hotelnictví, eco-friendly produkty, přírodní řady, bezobalové nakupování, zero waste a mnoho dalších pojmů, které na nás „útočí“ ze všech možných stran. Pokud máte pocit, že se někdy ztrácíte v zelenějším světě, tak nezoufejte.

Společně se podíváme na základní definici udržitelnosti a různé přístupy k udržitelnému rozvoji.

V roce 1897 na 42. zasedání Valného shromáždění OSN byla „udržitelnost“ definována ve zprávě Brundtlandové jako „takový rozvoj, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost generací budoucích naplňovat potřeby své.“

Udržitelný rozvoj můžeme tedy vnímat jako způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. 3 pilíře udržitelného rozvoje nám dávají bližší náhled a umožňují vnímat zelené tendence ve více rovinách.

1. Ekonomický pilíř je tím nejsložitějším. Z hospodářského hlediska je hlavní snahou vytvářet svět bez konzumu, tedy vytvářet čím dál kvalitnější produkty, které umožní trvalý blahobyt.

Krásně napsáno, ale realita nám ukazuje, že hospodářský růst je stále silnou motivací globální světa. Příkladem nám všem známý jsou spotřební výrobky, které nám vydrží pouze několik let (cílem je neustále vyrábět a prodávat). Naproti tomu máme inovace s cílem zlepšit užitnou hodnotu výrobku. Je nám všem jasné, že uvědomělý spotřebitel by dal přednost pračce, která vydrží klidně 20 let a mohla by být v případě poruchy opravena. Je ale taková vidina atraktivní pro globální výrobní řetězec?

Podle cirkulární ekonomiky bychom k odpadu měli přistupovat jako ke zdroji.

2. Environmentální pilíř není třeba definovat složitě. Vychází totiž z faktu, že v omezeném systému není neomezený růst možný. Stačí si porovnat svět, do kterého se narodili naši prarodiče, rodiče se světem, do kterého se rodíme my. Není tedy divu, že jsou to právě mladí lidé, kteří si uvědomují hodnotu přírody intenzivněji a přicházejí s novým a tolik potřebným pohledem a inovacemi.

3. Sociální pilíř můžeme chápat jako aktivity, které přispívají k vyvažováním nerovnosti mezi jednotlivými společenskými skupinami a jednotlivci (chudoba, boj proti diskriminaci, mezigenerační rozdíly apod.). V sociální oblasti jde ale i o podporu komunitního života a minulost nám mnohokrát ukázala, že zásadní změny přicházejí právě od lidí…

„Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý, pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.“ (Seneca)

Čtěte také: Jak hoteliér přispívá k pozitivní změně i za své hosty?

Proč bychom vůbec měli poukazovat na trvalou udržitelnost ve spojitosti s hotelnictvím?
Mnohé souvisí s životním stylem. Z udržitelného životního stylu se stává trend a jsou to právě hoteliéři, kteří by měli začít reagovat. I volba ubytovacího zařízení podléhá určitým kritériím každého z nás - vedle finančních možností je to úroveň komfortu, kulturní vyžití v okolí, gastronomická nabídka atd.

Tím se dostáváme k hlavnímu důvodu, proč chce narůstající skupina obyvatel žít zodpovědně. Motivací je, aby dopad na lidi a životní prostředí byl úplně co nejmenší. Toho docílíme tak, že konáme a nakupujeme co nejodpovědnějším způsobem.

Bezobalové / zero waste nakupování je trendem posledních let a ukazuje nám, že řešení existují.

Je tudíž na každém ubytovacím zařízení, aby si odpovědělo, jestli dokáže oslovit novou generaci hostů, jejíž kritéria výběru se liší. Cestování je nedílnou součástí moderního životního stylu a jsem přesvědčena o tom, že v oblasti hotelnictví a služeb se bude udržitelnost ještě hodně řešit. Nebude to však tolik ekonomický dopad, ale spíše ten sociální a environmentální. Vždyť lidskost a upřímná srdečnost v kombinaci se zdravou planetou jsou stěžejní pilíře cestovního ruchu na celém světě.

Podělte se o vaší zkušenost. Máte poznatek z vlastní praxe? Změnily si preference vašich hostů v posledních letech?

Jarka Kolářová